ROADFIN BUILDING

MŠ PLZEŇ-ČERNICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY
MŠ Plzeň-Černice

Předmětem zakázky byla rekonstrukce učeben včetně zajištění bezbariérovosti MŠ Černice v Plzni.

MS-Cernice-reference-foto-01MS-Cernice-reference-foto-01
MS-Cernice-reference-foto-02MS-Cernice-reference-foto-02
Rozsah prací:
  • Bourací práce – cihelné zdivo, železobetonové konstrukce, příčky, betonové mazaniny; demontáže oken, otopných těles, osekání obkladů a dlažeb, vysekávání rýh, kapes a prorážení otvorů, otlučení omítek

  • Nové konstrukce – dodávka a osazení výtahu, provedení izolace proti zemní vlhkosti, zdění svislých konstrukcí, osazování překladů, zřízení železobetonových stropů, bednění, zřízení stropních věnců, zřízení betonové mazaniny, tepelná izolace podlahy, položení dlažby a obkladů, klempířské práce výplní otvorů, osazování zárubní, sádrokartonové konstrukce, zateplení fasády, výměna střešní krytiny, vnitřní i vnější omítky, nátěry a malby, zdravotně technické instalace, osazování a výzbroj hydrantu, elektroinstalace

Datum zahájení stavby:
Datum dokončení stavby:

02. 07. 2018
29. 08. 2018

Datum zahájení stavby:
02. 07. 2018

Datum dokončení stavby:
29. 08. 2018

0
Výše investice
0dnů
Doba stavby