ROADFIN BUILDING

ČOV Přeštice
Stavební úpravy administrativní budovy

ČOV Přeštice

Stavební úpravy administrativní budovy

COV-Prestice-reference-foto-1COV-Prestice-reference-foto-1
COV-Prestice-reference-foto-2COV-Prestice-reference-foto-2
COV-Prestice-reference-foto-3COV-Prestice-reference-foto-3
COV-Prestice-reference-foto-4COV-Prestice-reference-foto-4
COV-Prestice-reference-foto-5COV-Prestice-reference-foto-5

Předmětem zakázky byly stavební úpravy administrativní budovy čističky odpadních vod (ČOV) v Přešticích.

  • Bourací práce – odstranění ploché střechy, odstranění cementovláknitých desek (obsahujících azbest) obvodového pláště, vybourání betonových mazanin, dveří a oken, otopných těles, osekání obkladů a dlažeb, vysekávání rýh, otlučení omítek

  • Nové konstrukce – zemní práce, osazení chodníkových obrubníků a palisád, zřízení venkovní kanalizace, základy z betonových patek a bloků, položení izolace proti zemní vlhkosti, osazení plechových kazet fasádního pláště, zateplení fasády minerální vlnou, zateplení fasády polystyrenovými deskami, zřízení nového střešního pláště ploché střechy, provedení povlakové krytiny přitavením pásů NAIP, zdravotně technické instalace, elektroinstalace, hromosvod, vnitřní plynovod, vzduchotechnika, položení dlažby a obkladů, položení podlahy z PVC, osazování nových výplní otvorů, osazování zárubní, vnitřní omítky, nátěry a malby

Datum zahájení stavby:
Datum dokončení stavby:
Objednatel:

18. 07. 2018
27. 01. 2019
Město Přeštice

Datum zahájení stavby:
18. 07. 2018

Datum dokončení stavby:
27. 01. 2019

Objednatel:
Město Přeštice

0
Výše investice
0dnů
Doba stavby