ROADFIN BUILDING

STAVEBNÍ ÚPRAVY 11. ZŠ V PLZNI
REKONSTRUKCE 11. ZŠ V PLZNI

Předmětem této zakázky byla rekonstrukce učeben na 11. základní škole v Plzni a to  včetně zajištění bezbariérovosti.

11-zs-reference-foto-111-zs-reference-foto-1
11-zs-reference-foto-211-zs-reference-foto-2
Rozsah prací:
  • Bourací práce – cihelné zdivo, železobetonové konstrukce, příčky, betonové mazaniny; demontáže oken, otopných těles, osekání obkladů a dlažeb, vysekávání rýh, kapes a prorážení otvorů, otlučení omítek
  • Nové konstrukce – dodávka a osazení výtahu, provedení izolace proti zemní vlhkosti, zdění svislých konstrukcí, osazování překladů, zřízení železobetonových stropů, bednění, zřízení stropních věnců, zřízení betonové mazaniny, tepelná izolace podlahy, položení dlažby a obkladů, klempířské práce výplní otvorů, osazování zárubní, sádrokartonové konstrukce, zateplení fasády, výměna střešní krytiny, vnitřní i vnější omítky, nátěry a malby, zdravotně technické instalace, osazování a výzbroj hydrantu, elektroinstalace

Datum zahájení stavby:
Datum dokončení stavby:

02. 07. 2018
30. 08. 2018

Datum zahájení stavby:
02. 07. 2018

Datum dokončení stavby:
30. 08. 2018

0
Výše investice
0dnů
Doba stavby