ROADFIN BUILDING

REFERENCE

Reference

Předmětem zakázky byla rekonstrukce dvou stávajících a nástavba čtyř nových pater na stávající objekt v ulici Plovární 2979/20 v Plzni.

Předmětem této zakázky byla výstavba Wellness a Ubytovacího zařízení v rámci rekonstrukce starobylé budovy 29/4 a 29/1.

Předmětem zakázky byly stavební úpravy objektu C a D 60. MŠ v Plzni.                                 

Předmětem této zakázky bylo rozšíření kapacity základní školy v Hradecké ulici ve Stodu.             

Předmětem této zakázky byla nástavba a stavební úpravy  části 3. NP, výměna výplní a zateplení celého objektu.

Předmětem zakázky byla výstavba bytového domu – 14 bytových jednotek. Generální dodávka stavby na klíč.

Předmětem zakázky byly stavební úpravy administrativní budovy čističky odpadních vod (ČOV) v Přešticích.

Předmětem této zakázky byla nástavba dvou podlaží a rekonstrukce objektu Radyňská 38 v Plzni.

Předmětem zakázky byla rekonstrukce učeben včetně zajištění bezbariérovosti ZŠ Černice v Plzni.

Předmětem zakázky byla výstavba RD včetně zpevnění ploch a oplocení. Generální dodávka stavby na klíč.

Předmětem zakázky byla rekonstrukce učeben včetně zajištění bezbariérovosti 11. základní školy v Plzni.

Byla dokončena rekonstrukce střešní terasy a hotelového lobby v HOTELU CENTRAL v Plzni.