ROADFIN BUILDING

ZŠ Stod - rozšíření základní školy ve Stodu

ZŠ Stod - rozšíření základní školy

Základní školaZákladní škola
ZS-Stod-foto-12ZS-Stod-foto-12
ZS-Stod-foto-11ZS-Stod-foto-11
ZS-Stod-foto-10ZS-Stod-foto-10
ZS-Stod-foto-13ZS-Stod-foto-13
ZS-Stod-foto-6ZS-Stod-foto-6
ZS-Stod-foto-7ZS-Stod-foto-7
ZS-Stod-foto-5ZS-Stod-foto-5
ZS-Stod-foto-4ZS-Stod-foto-4
ZS-Stod-foto-3ZS-Stod-foto-3
ZS-Stod-foto-8ZS-Stod-foto-8
ZS-Stod-foto-2ZS-Stod-foto-2
ZS-Stod-foto-1ZS-Stod-foto-1

2019-2020:

Zahájení školního roku bylo ve Stodě o to významnější, že bylo spojené se slavnostním otevřením nové budovy školy, v neděli 30. srpna. Rekonstrukce proběhla v zodpovědnosti sdružení firem ROADFIN BUILDING a BP STAVBY CZ a byla úspěšně předána do užívání. 

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu, spočívalo v dostavbě nového vstupního traktu ZŠ se šatnami, pavilonu s jídelnou a učebnami a varny. Forma přístavby byla navržena autorem celé stavby, Ing. arch. Ondřejem Bláhou a raguje zejména na dominantní postavení původní stavby, vyrovnává se se svažitým terénem a situačně reaguje na moderní požadavky provozu školy (dopravní obsluha, propojení se zahradou).

Stavební práce zahrnovaly:

  • Výstavba nového pavilonu ZŠ Stod
  • Vstupní hala + šatny
  • Učební pavilon + jídelna s výdejem
  • Školní kuchyně
  • Konečné terénní a sadové úpravy

Investor:

Město Stod