ROADFIN BUILDING

Revitalizace Zátiší, Plzeň - I. etapa

Revitalizace Zátiší, Plzeň - I. etapa​

Bytový důmBytový dům
Zatisi - IIZatisi - II
Zatisi - IIIZatisi - III
Zatisi - IVZatisi - IV
Zatisi - V - uprZatisi - V - upr
Zatisi - VIZatisi - VI
created by dji cameracreated by dji camera
created by dji cameracreated by dji camera

10/2020:

Společnost ROADFIN BUILDING s.r.o. dokončila hrubou stavbu 8 nových bytových domů v rámci 1. etapy výstavby v lokalitě Zátiší, jejímž investorem je Město Plzeň.

Projekt je součástí revitalizace území čtyř hektarů mezi ulicemi Línská a Kreuzmannova a celkem během výstavby zde vznikne 18 bytových domů a 183 bytů ve dvou etapách, které budou sloužit seniorům, zdravotně postiženým občanům, samoživitelům a samoživitelkám, rodinám pečujícím o zdravotně postižené dítě, také jako startovací dostupné bydlení pro mladé rodiny.

„Dokončeny byly ke konci října veškeré hrubé stavby bytových domů 1 až 7 a 18 a výměníkové stanice tepla včetně střešní krytiny a oken. V bytových domech 5, 6 a 7 jsou již dokončovány i finální fasádní omítky, hotové jsou vnitřní instalace, čisté podlahy, obklady a probíhá jejich celková kompletace“ uvedl Jaroslav Kořenek, hlavní stavbyvedoucí ROADFIN BUILDING.

Termín dokončení stavebních prací včetně vydání kolaudačního souhlasu je v první etapě stanoven na 31. květen 2021. U druhé etapy je to potom konec září 2022.

Investor:

Statutární město Plzeň

Play Video
Play Video